Kadınlarda Erkek Tipi Saç Dökülmesi

K adınlarda erkek tipi saç dökülmesi, genetik yatkınlığa bağlı olarak, androjen hormonunun kıl köklerini ve kıl köklerini besleyen yuvaları etkilemesi sonucunda ortaya çıkan, kalıcı saç kaybı durumudur. Erkeklerde saç dökülmesinin yüzde 95’ini oluşturan Androgenetik Alopesi (Erkek Tipi Saç Dökülmesi), kadınlarda da sık görülen dökülme sebeplerinden biridir. Erkeklerden farklı olarak kadınlarda, daha çok ön saç çizgisinde gerileme olmadan, saçın geneline yayılan seyrekleşme şeklinde ortaya çıkan androgenetik alopesi, bu özelliğinden dolayı kadın tipi saç dökülmesi olarak farklı bir isim almış olsa da, kadınlar nadir de olsa erkek tipi saç dökülmesi ile karşılaşabilirler. Nitekim; kadınlarda androgenetik alopesi, hem kadın tipi saç dökülmesi, hem de erkek tipi saç dökülmesi şeklinde gözlemlenir. Bu makale ise, kadın tipi saç dökülme sürecine girmeden kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi sürecini irdeleyecektir